2021. gads

Kampaņa pret diskrimināciju vecuma dēļ

Vidējais dzīves ilgums visā pasaulē pakāpeniski pieaug, un tas ļauj cilvēkiem ilgāk izbaudīt dzīvi. Pilnvērtīga dzīves baudīšana iespējama vien tad, ja ģimene un pārējā sabiedrība ļauj justies kā pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem un arī pats esi gatavs nezaudēt aktivitāti. 2021. gada kampaņas fokuss tika vērsts uz diskrimināciju vecuma dēļ, aicinot novērtēt gados vecākās sabiedrības daļas prasmes un pieredzi.

Ļaudis gados dejo

Aktualitātes

FAKTU LAPA: Sabiedrības novecošanās Latvijā un Eiropā - eidžisms un vecuma diskriminācjia

Šis apkopojums ir sagatavots, lai jaunieši būtu labāk informēti sarunai par vecuma diskrimināciju jeb eidžismu Latvijā un citviet. Šeit apkopotas nozīmīgākās atziņas no jaunākajiem statistikas pārskatiem un sabiedriskās domas pētījumiem Latvijā un Eiropā.

VAI VECUMS IR VĒRTĪBA LATVIJAS DARBA TIRGŪ?

Latvijā pieaug nodarbināto personu īpatsvars 55-74 gadus vecu iedzīvotāju grupā! TOP5 nozares, kurās strādā 55 – 74 gadus vecas personas ir:
izglītība;
veselība un sociālā aprūpe;
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;
finanses, apdrošināšana, nekustamais īpašums, zinātniskie un administratīvie pakalpojumi;
rūpniecība un enerģētika.

Diskusija “Vecums kā vērtība Latvijas sabiedrībā”

Lai aktualizētu 50+ gadu vecu cilvēku iekļaušanu sabiedriskajās norisēs un darba dzīvē, Sabiedrības integrācijas fonds aicina uz plašu ekspertu diskusiju par to, cik lielā mērā aizspriedumi pret cilvēka vecumu izslēdz no darba tirgus darbspējīgus cilvēkus, kā pašvērtējums ietekmē spēju iekļauties sabiedrībā un cik atvērta pret senioriem ir Latvijas sabiedrība.

Seniori iedvesmojas “Mundruma dienā”

Sabiedrības integrācijas fonda informatīvās kampaņas dažādības veicināšanai “Atvērtība ir vērtība” ietvaros sadarbībā ar Rīgas Aktīvo senioru aliansi (RASA) un “Veselības centrs 4”  21. jūlijā Rīgā aizvadīta “Mundruma diena” emocionālajai un fiziskajai labsajūtai.

Darba devēju stāsti

LAIKS DARĪT TAGAD – RIMI STĀSTS

Šobrīd, kad darba tirgū vērojams akūts dažāda profila speciālistu trūkums, cilvēki 50+ vecuma grupā ir resurss, kas pelnījis lielu uzmanību un novērtējumu. Mūsdienu darba tirgū būtiskas prasības joprojām ir amatam atbilstoša izglītība un kompetences, tomēr aizvien vairāk fokusā izvirzās arī cilvēka individuālās īpašības – emocionālais briedums, strādīgums, motivācija augt, attīstīties un apgūt jaunas iemaņas.

Mazumtirdzniecībā, kur profesiju klāsts ir plašs, tikpat plašas ir arī darbinieku iespējas sniegt savu ieguldījumu neatkarīgi no iegūtās izglītības, dzīves un darba pieredzes, vecuma, dzimuma vai fiziskiem ierobežojumiem.

Rimi ikdienas lēmumos domā par iekļaujošu darba vidi, un tas ir redzams gan darbos, gan rezultātos. Pieredze ir atslēgvārds, ko var attiecināt uz 50+ vecuma grupas darbiniekiem. Tas ir viņu lielākais kapitāls, kas uzkrāts darba gadu laikā, un tā ir vērtība.

LAIKS DARĪT TAGAD – Bite Latvija STĀSTS

Nereti gados vecākiem cilvēkiem telekomunikācijas nozare šķiet nesaprotama, sarežģīta un ļoti sveša. “Bite Latvija” mudina nebaidīties un mēģināt veidot karjeru jebkurā vecumā, jo visu var iemācīties, strādājot plecu pie pleca ar dažādiem cilvēkiem.

Uzņēmumā strādā 900 cilvēku, un ik dienu ir jādomā un jāstrādā pie tā, lai darba vide būtu iekļaujoša un atvērta dažādajam.

Paši “Bite Latvija” darbinieki stāsta, ka svarīgi ir iet līdzi laikam, un telekomunikāciju nozare ir īstā vieta, jo te viss plūst un mainās ne pa stundām, bet pa minūtēm. Ir jāturpina darīt, kamēr var, kamēr ir vēlme un iespējas!

Cilvēku stāsti

Viedokļraksti

Skip to content