Izvēlne Aizvērt

Ieraugi citādāku Latviju un uzzini vairāk par pasauli, atklājot stāstus par dažādību!

Šī gada kampaņas plakātos ar četru dažādu motīvu palīdzību stāstam par līdztiesību profesijas izvēlē, darba vidē un ģimenes dzīvē.
Spēj viņš – spēj viņa, spēj viņa – spēj viņš.
Tā ir mūsu šī gada kampaņas devīze, jo spējas ir vienīgais ierobežojums, cilvēkam izvēloties savu karjeru un profesiju, kā arī dalot rūpes par ģimeni un mājas darbiem.
Zem šī saukļa šogad runājam par:
📌 Stereotipiem izglītībā un profesijas izvēlē.
📌 Darba tirgus piedāvājumu un iespējām.
📌 Atalgojuma atšķirībām.
📌 Atbildību un lomu ģimenē – tostarp arī par vardarbības jautājumu, kas nav atraujams no dzimumu līdztiesības tēmas un prasa meklēt nepārtrauktus risinājumus.
#atvertibairvertiba

Stāsti

Par projektu

“Dažādības veicināšana”

Projekta mērķis:

Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.