IZMANTO IESPĒJU PLATFORMĀ DOD IESPĒJU!

PLATFORMAS “DOD IESPĒJU” DARBĪBAS PRINCIPI

Platformas mērķis ir dot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti iegūt jaunas pieredzes, jaunu materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī dažāda veida atbalstu no uzņēmumiem, biedrībām, iestādēm.

PIETEIKUMS

Pieteikumus ar vajadzībām aizpilda organizāciju pārstāvji, kuri izzinājuši un apkopojuši dažādu apkārtējo cilvēku ar invaliditāti nepieciešamības. Pieteikumus iesniegt var līdz 1.oktobrim.

Platformā ir iespēja pieteikt dažādas vajadzības un vēlmes, kas ikdienā, iespējams, paliek otrajā plānā. 

Pieteikumi var būt praktiskas dabas (tas var būt jaunas palīgierīces, datorapmācības, grāmatas, transporta pakalpojumi utt.) vai paust cilvēku sapņus (tikšanās ar iemīļoto mūziķi, ceļojumi un dāvanas).

Platformas darbība ir vienkārša – organizācijas  aizpilda pieteikuma anketu, sistēma visus pieteikumus apkopo. Aizpildot pieteikuma anketu, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts par pieteikuma saņemšanu. 

Pēc pieteikuma saņemšanas administrators maksimāli īsā laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā, izskata vai pieteikums atbilst platformas mērķim un vai ir norādīta kontaktinformācija. Caurskatītie pieteikumi tiek publicēti platformas sadaļā “Dod iespēju”.

RISINĀJUMS

Katrs pieteikums publiski saturēs tikai aprakstošo informāciju, savukārt kontaktinformāciju ir iespējams iegūt tikai tad, ja lapas apmeklētājs ir nolēmis palīdzēt un dot iespēju, konkrētas vajadzības piepildīšanai. Apmeklētājs, spiež uz pogas Palīdzēt un atstāj savus datus, lai sistēmas administrators var nosūtīt kontaktinformāciju par konkrēto vajadzību, tādā veidā sekojot līdzi procesam un ļaujot abām pusēm “satikties”. 

Platformas izstrādātāji nenes atbildību par visu pieteikumu īstenošana, bet gan nodrošina to publicēšanu un reklamēšanu sociālajos tīklos, pēc pašu izvēles. 

Visi īstenotie pieteikumi tiek saglabāti arhīvā.

Eiropas savienība, ieguldījums tavā nākotnē
Skip to content