Izvēlne Aizvērt

Jauniešu diskusijas par dzimumu līdztiesību: jaunieši ir gana radoši un atvērti, lai jau šobrīd mazinātu dzimumu diskrimināciju sabiedrībā

Šī gada decembrī noslēgušās informatīvās kampaņas “Atvērtība ir vērtība” diskusijas ar radošo uzdevumu jauniešiem par diskrimināciju dzimuma dēļ, stereotipiem un līdztiesību sabiedrībā. 2020. gada garumā diskusijas notika Daugavpilī, Liepājā, Smiltenē, Tukumā, Rūjienā un Jelgavā, kopumā pulcējot vairāk nekā simt skolēnu no dažādām Latvijas skolām. Diskusijas tika rīkotas ar mērķi vairot jauniešu izpratni par dzimumu līdztiesību un to, kā katrs no mums var būt “domvedis” un mainīt sabiedrības uzskatus. 

Diskusiju laikā jaunieši tika iepazīstināti ar jaunākajiem datiem saistībā ar dzimumu līdztiesību kontekstā ar ģimenes un darba dzīvi Latvijā un pasaulē. Sarunas vadīja sabiedriskais aktīvists un skandaloza personība Rojs Rodžers, kurš pats ir dzimumu līdztiesības un LGBT aizstāvis. Viņš stāsta, ka, tiekoties ar skolēniem, jāpriecājas, ka viņu ikdienā nav daudz situāciju, kur būtu jādomā par dzimumu līdztiesību, un jauniešos nav iesakņojušies stereotipi, kā tas varētu būt viņu vecākiem un vecākajai paaudzei. Lai gan jaunieši nav raduši šajā tēmā iedziļināties un par to runāt, mūsdienu jaunatne ir daudz atvērtāka dažādajam. Viņi nebaidās no “pareizā” un “nepareizā”, tādu dalījumu nav. Rojs Rodžers atzīst, ka bija prieks dzirdēt patiešām saturiskas un radošas idejas, kā mazināt dzimumu stereotipus un, piemēram, pievērst meitenes izvēlēties studijām IT jomu vai kā mudināt tēvus ņemt dekrēta atvaļinājumu.

Jau otro gadu jauniešu diskusijas vada un idejas uzklausa PROVIDUS galvenā pētniece Agnese Lāce. “Dzimumu līdztiesība, atvērtība un dažādība ir starp svarīgākajām manas dzīves vērtībām, un es vēlos dzīvot sabiedrībā, kurā cilvēki ne tikai neapšauba to nozīmi, bet arī apzinās ieguvumus, ja ikvienam ir tiesības un iespējas būt pilnvērtīgiem un novērtētiem sabiedrības locekļiem. Neskaitāmos pētījumos ir pierādīta dažādības pozitīvā ietekme uz izaugsmi un labklājību, bet bieži ir novērota sabiedrībā iesakņojušos stereotipu kavējošā loma šī patiesā potenciāla sasniegšanai. “Tradicionālās” dzimumu lomas ir viens no tipiskākajiem šādu aizspriedumu piemēriem, un kampaņas “Atvērtība ir vērtība” vēstījums šajā gadā ir īstajā vietā un laikā, lai mēs publiski šādus aizspriedumus izrunātu, diskutētu par tiem un rastu jaunus veidus, kā stiprināt un iespējot ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Man svarīgi un es ļoti priecājos, ka ar jauniešiem veidojam pierādījumos balstītu sarunu par dzimumu līdztiesību un stiprinām to ar labās prakses piemēriem – jauniešu radošajiem darbiem, kurus katrā no pilsētām bija liels prieks un interese dzirdēt. Es ticu, ka atvērtība un iekļaujoša sabiedrība ir viens no ilgtspējīgai izaugsmei priekšnosacījumiem,” uzsver Agnese Lāce. 

Diskusijas tiek organizētas, lai veidotu jauniešu izpratni par aktualitātēm ar diskrimināciju saistītos jautājumos Latvijā un pasaulē. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar PROVIDUS sagatavoto apkopojumu par dzimumu līdztiesību kampaņas “Atvērtība ir vērtība” interneta vietnē. 

Nākamgad kampaņas “Atvērtība ir vērtība” ietvaros viesosimies skolās, lai diskutētu ar jauniešiem par diskrimināciju vecuma dēļ, kas ir viena no biežākajām diskriminācijas izpausmēm gan Latvijas sabiedrībā, gan Eiropas Savienībā.

Sociālā kampaņa “Atvērtība ir vērtība” tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.