Zane Jēkabsone

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar platformas “Dod iespēju” atklāšanu aicina sabiedrību būt atbalstošākiem pret cilvēkiem ar invaliditāti

Aktualizējot iekļaujošas un līdztiesīgas sabiedrības vērtības, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) atklāj līdzdalības un savstarpējās palīdzības platformu “Dod iespēju”. Platformas mērķis ir aicināt sabiedrību būt atbalstošākiem pret cilvēkiem ar invaliditāti un vairāk iekļaut šo sabiedrības grupu gan darba tirgū, gan sabiedriskajā dzīvē. Platforma ir piecgades kampaņas “Atvērtība ir vērtība” noslēdzošā – 2022. gada centrālā aktivitāte ar fokusu uz cilvēkiem ar invaliditāti, viņu stāstiem, sajūtām un vajadzībām.

Personu ar invaliditāti skaits turpina pieaugt ik gadu, 2016. gadā tas bija 8,8% no kopējā valsts iedzīvotāju skaita, bet 2020. gada beigās – jau 10,5 %. Diemžēl apkārtējās sabiedrības diskriminējošā attieksme arī pieaug (no 17% 2014. gadā uz 24% 2020. gadā). Jāņem vērā, ka lielākais personu ar invaliditāti īpatsvars ir tieši darbspējas vecumā – 106 877 iedzīvotāji, liecina Labklājības ministrijas dati. Pieaugot šādu cilvēku skaitam, jārod veidi, kā šo sabiedrības daļu organiski iekļaut darba tirgū un ikdienas notikumos, kā mazināt pretestību un noraidošo attieksmi un kā sniegt cilvēkiem tādu palīdzību, kāda viņiem pēc būtības ir nepieciešama.

“Katrs cilvēks ir vērtība, arī cilvēki ar invaliditāti. Diemžēl tas joprojām ir īpaši jāuzsver, jo liela daļa sabiedrības arī šodien dažādu aizspriedumu un nezināšanas dēļ izslēdz šos cilvēkus no sabiedriskām un profesionālām norisēm. Platforma ir viens maziņš solis, caur kuru aicinām dot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti  kā lielās, tā mazās lietās. Platformas mērķis ir rādīt, kādas ir cilvēku ar invaliditāti patiesās vajadzības un vēlmes, un ļaut vienkāršā veidā tās piepildīt uzņēmumiem, organizācijām un vienkārši labvēļiem, kuriem ir brīvi resursi, tādā veidā visai sabiedrībai rādot priekšzīmi, ka palīdzēt un dot iespēju ir patiešām vienkārši,” platformas būtību skaidro Zaiga Pūce, SIF direktore. 

2022. gada kampaņas centrālais resurss ir iniciatīva – platforma “Dod iespēju”, kuras pamatā ir vīzija par labāku, iekļaujošu sabiedrību, kur nav vietas izslēgšanai un diskriminācijai. Platforma “Dod iespēju” ir plānota kā vieta, kur satikties atbalstam, iesaistei, motivācijai un sapratnei. Cilvēki ar invaliditāti šeit izklāstīs savas aktuālās vajadzības un nepieciešamā atbalsta veidus, bet uzņēmumi un organizācijas, kas ir gatavi palīdzēt jebkādā veidā, sniegs praktisku atbalstu to piepildīšanai un īstenošanai. Vajadzību un atbalsta pieteikumu iesniegšana notiks tīmekļa vietnē www.atvertiba.lv

“Pirmkārt, mums kā sabiedrībai ir jāiemācās rēķināties ar cilvēkiem, kuriem ir dažāda veida invaliditāte. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē pārspīlētu palīdzību, skaļāku runāšanu vai darbu izdarīšanu viņu vietā, tas nozīmē iespējas došanu, šo cilvēku iesaisti ikdienas dzīvē un notikumos. Otrkārt, balstoties uz statistikas datiem, kas rāda, ka arvien vairāk kļūst darbspējīgo cilvēku ar invaliditāti, mums jābūt daudz elastīgākiem un jāpielāgo darba vides, un šeit es domāju ne tikai par uzbrauktuvēm, bet arī par dažādām datorprogrammām, kas palīdz cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem būt produktīviem darba ņēmējiem. Protams, es gribētu arī totālu attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar invaliditāti, saredzot katrā no cilvēkiem tā būtību un vērtību,” skaidro Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vadītājs.

Informatīvā kampaņa “Atvērtība ir vērtība” tika uzsākta 2018. gadā, lai pievērstu uzmanību tādiem sabiedrības diskriminācijas, tolerances un nevienlīdzības attieksmes jautājumiem kā patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu (2018. gads), cilvēki ar dažādu etnisko izcelsmi un piederību (2019. gads), dzimumu līdztiesība (2020. gads) un diskriminācija vecuma dēļ (2021. gads). 

Kampaņa tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums piešķirts 85% apmērā no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Eiropas savienība, ieguldījums tavā nākotnē
Skip to content