Tapuši kampanas "Atvērtība ir vērtība" 2019. gada plakāti. Tie veltīti šī gada tēmai - etniskā dažādība un uzsver ieguvumus, kādi var būt uzņēmumam, nodarbinot dažādu etnisko grupu pārstāvjus.