Par Projektu

Izstāde ir daļa no Sabiedrības Integrācijas Fonda īstenotās informatīvās kampaņas “Atvērtība ir vērtība”, kuras ietvaros šogad norisinājušās dažādas aktivitātes ar mērķi veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par bēgļu krīzi Eiropā un bēgļu situāciju mūsu valstī.