Izvēlne Aizvērt

Ieraugi citādāku Latviju un uzzini vairāk par pasauli, atklājot stāstus par dažādību!

Atvērtība ir tava iespēja iepazīt!

Zahra Zarvani no Irānas Latvijā pirmo reizi ieradās pirms 11 gadiem un zināja, ka vēlas atgriezties. Un viņas sapnis par Latviju ir piepildījies – šeit ir gan studijas, gan latviešu draugi un kultūra, kas jāiepazīst.

Stāsti

Par projektu

Projekts “Dažādības veicināšana”

Projekta mērķis:

Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.