Atvērtība
pret dažādību mums ļauj ieraudzīt un novērtēt vienam otru gan darba vidē, gan ikdienā, esot viens otram blakus.
Šī stāstu lapa aicina ieskatīties dažādos pieredzes stāstos, kas Tev atklās citādu Latviju!

ValZai
ValZai
ValZai
ValZai
ValZai
ValZai
ValZai
ValZai
ValZai
ValZai
ValZai
ValZai

Par Kampaņu

Atvērtība ir vērtība" ir ilgtermiņa kampaņa no 2018.-2022. gadam, kas tiek īstenotā Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros. Tās mērķis ir veicināt atvērtību pret dažādību, kā arī uzrunātu diskriminācijai pakļautās cilvēku grupas. Kampaņai ir dots nosaukums “Atvērtība ir vērtība”, jo tā aicina ieraudzīt citādāk. Kampaņas simbols ir acs, kas redz savstarpējās mijiedarbības vērtību gan emocionālā līmenī, gan saskata arī racionālos ieguvumus darba devējiem un sabiedrībai kopumā.
ATVĒRTĪBA IR VĒRTĪBA. DAUDZVEIDĪBA
2018. gadā kampaņas fokusā bija patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kam tika veltītas aktivitātes visa gada garumā. Šī gada fokuss - diskriminācija etniskās piederības dēļ.
Atvertiba.lv tiek apkopoti dažādu cilvēku stāsti ar mērķi parādīt mūsu sabiedrību no dažādiem skatupunktiem. Te atradīsiet darba devēju pieredzes stāstus, kā arī dziļi personiskus stāstus, kas iespējams ļaus ieraudzīt dažādu sabiedrības grupu dzīvi citā gaismā.
Aicinām arī kampaņas jaunumiem sekot Facebook lapā Dažādības veicināšana.

Kontakti

Aicinam dalīties savā pieredzē un rakstīt mums uz atvertiba@vertiba.lv.