Ieraugi citādāku Latviju un uzzini vairāk par pasauli, atklājot stāstus par dažādību!

Kāpēc "mierīgais latvietis" ir tikai mīts, kam der kefīrs, un kas ir latvieša īpašais talants? Par dzīvi Latvijā un tās atvērtību stāsta trīs mūziķi, kuri nu jau Latviju sauc par mājām.

Stāsti

Vali Zai stāsts
Omara stāsts
Al Harjani ģimenes stāsts
Džojas stāsts
Hamida stāsts
No kara Sīrijā līdz konditorejai Tallinā
Bēgļu zināšanas un pieredze - iespēja mums
Bēgļu zināšanas un pieredze - iespēja mums
Cilvēku labsirdība - bēgļu iespēja
Bēgļi Latvijā
OECD PĒTĪJUMS KORUPCIJA UN BĒGĻU KONTRABANDA
Ko cenas pasaka par kontrabandas dabu
Noskaties jaunāko kampaņas video ar Wolt

Par kampaņu

          Atvērtība pret dažādību mums ļauj ieraudzīt un novērtēt vienam otru gan darba vidē, gan ikdienā, esot viens otram blakus. Šī stāstu lapa aicina ieskatīties dažādos pieredzes stāstos, kas Tev atklās citādu Latviju!

         "Atvērtība ir vērtība" ir ilgtermiņa kampaņa no 2018.-2022. gadam, kas tiek īstenotā Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros. Tās mērķis ir veicināt atvērtību pret dažādību, kā arī uzrunātu diskriminācijai pakļautās cilvēku grupas. Kampaņai ir dots nosaukums “Atvērtība ir vērtība”, jo tā aicina ieraudzīt citādāk. Kampaņas simbols ir acs, kas redz savstarpējās mijiedarbības vērtību gan emocionālā līmenī, gan saskata arī racionālos ieguvumus darba devējiem un sabiedrībai kopumā.


ATVĒRTĪBA IR VĒRTĪBA. DAUDZVEIDĪBA


          2018. gadā kampaņas fokusā bija patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kam tika veltītas aktivitātes visa gada garumā. Šī gada fokuss - diskriminācija etniskās piederības dēļ.


          Atvertiba.lv tiek apkopoti dažādu cilvēku stāsti ar mērķi parādīt mūsu sabiedrību no dažādiem skatupunktiem. Te atradīsiet darba devēju pieredzes stāstus, kā arī dziļi personiskus stāstus, kas iespējams ļaus ieraudzīt dažādu sabiedrības grupu dzīvi citā gaismā.
Aicinām arī kampaņas jaunumiem sekot Facebook lapā Dažādības veicināšana.

Jaunumi

Latvijas sabiedrības etniskais sastāvs:
termini un dati

Latvijas sabiedrības etniskais sastāvs: termini un dati

Satori diskusija
"Cik atvērti esam kļuvuši?"

Pētījums par Latvijas sabiedrības
							attieksmi pret etnisko dažādību

Pētījums par Latvijas sabiedrības
attieksmi pret etnisko dažādību

Pētījums par Latvijas sabiedrības
							attieksmi pret etnisko dažādību

Tapuši 2019. gada
kampaņas plakāti

Tapuši 2019. gada
								kampaņas plakāti

Par projektu

Projekts “Dažādības veicināšana”

Projekta mērķis:

Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

Projektu īsteno:

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Nodrošinājuma valsts aģentūru.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

  • Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem, tai skaitā:

- mērķa grupas profilēšana;

- motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana;

- vidusposma izvērtējuma veikšana. izmēģinājumprojekta “Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā” (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;

  • Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem, tai skaitā:

- izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;

- atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.

  • Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu;
  • Sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Mērķa grupas:

  • Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas:

- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ, tai skaitā personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, viena vecāka ģimenes pārstāvji;

- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma (50+));

- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;

- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem etniskās piederības dēļ, tai skaitā romu tautības pārstāvji un citas etniskās minoritātes.

  • Darba devēji un to darbinieki;
  • Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Projekta īstenošana paredzēta no 2016.gada 1.ceturkšņa līdz 2022.gada 4.ceturkšņa beigām.

Ir patiess prieks par katru, kurš uzskata atvērtību par vērtību un ir ieinteresēts dažādības veicināšanā mūsu darba tirgū un sabiedrībā kopumā!

Kontaktinformācija:

Ilze Dūmiņa, Projekta ieviešanas vienības vadītāja - Tālr. 67078187, e-pasts: [email protected]

Facebook: #dazadibasveicinasana

Vairāk informācijas: ESF Dažādības veicināšana

Kontakti

Aicinam dalīties savā pieredzē un rakstīt mums uz [email protected]

Apciemo mūs Facebook lapā