Izvēlne Aizvērt

Ieraugi citādāku Latviju un uzzini vairāk par pasauli, atklājot stāstus par dažādību!

Romi ir ļoti viesmīlīgi un cenšas otru pieņemt tādu, kāds viņš ir, tāpēc Rasma no Kuldīgas gribētu klauvēt pie citu tautiešu durvīm, aicinot pavērot cilvēkus no malas un dodot viņiem iespēju!

Par to, cik Latvija ir atvērta Romu tautības cilvēkiem, stāsta Rasma Zavicka.

Stāsti

Par projektu

Projekts “Dažādības veicināšana”

Projekta mērķis:

Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.